SEO

SEO går ut på att göra en hemsida mer omtalad och att sökmotorerna därmed kan ge hemsidan en bättre placering bland sökresultaten. I SEO arbetar man med de organiska resultaten, som är de resultaten som inte kostar någonting, i jämförelse med annonsering.

Vad betyder SEO?

Kärt barn har många namn. SEO är förkortning för sökmotoroptimering, som också kallas sökoptimering eller sökordsoptimering. Det kommer från engelskans Search Engine Optimization.

Hur går SEO till?

Man kan dela upp SEO i flera olika delar. Till att börja med genomförs i ett gediget analysarbete av vad som finns och saknas på den berörda hemsidan. Därefter görs en teknisk SEO-analys. Här kan du läsa mer om SEO.

1

Börja med en sökordsanalys

Detta görs för att ta reda på vad hemsidans kunder söker efter och för att se hur sökresultatet för er sida ligger till i dag. Här tas det fram sökord som passar in för hemsidan. Dessutom görs en contentanalys och konkurrensanalys för att få ytterligare information kring vilka sökord och sökfraser som bör finnas på hemsidan.

2

Teknisk SEO-analys

En teknisk SEO-analys görs för att undersöka och åtgärda det på hemsidan som behöver förändras för att sidan ska synas med på sökmotorerna.

3

On-page SEO och off-page SEO

On-page: Innebär att man ändrar ett visst innehåll på hemsidan med hjälp av titlar, meta, text och bilder.

Off-page: Innebär att man i stället arbetar med länkar som driver in trafik, exempelvis från blogger eller sociala medier, till hemsidan.

4

Vad är SEO-titel?

SEO-titel är de ordet/orden som syns högst upp, som den blå texten i vid ett sökresultat.

5

Vad är metabeskrivning?

Metabeskrivningen är den gråa texten som ligger under den blåa klickbara länken. Längden på en metabeskrivning bör inte vara längre än 158 tecken.