SEO

SEO går ut på att göra en hemsida mer omtalad och att sökmotorerna därmed kan ge hemsidan en bättre placering bland sökresultaten. I SEO arbetar man med de organiska resultaten, som är de resultaten som inte kostar någonting, i jämförelse med annonsering.

Vad betyder SEO?

Kärt barn har många namn. SEO är förkortning för sökmotoroptimering, som också kallas sökoptimering eller sökordsoptimering. Det kommer från engelskans Search Engine Optimization.

Hur fungerar SEO?

SEO går att bryta ner i en mängd olika delar. Förutsättningarna för att en sida ska kunna sökordsoptimeras, är att optimeringsarbetet föregås av en djupgående analys som avser att identifiera vilka delar som idag finns, och vilka som saknas, för att sidan ska ha bra förutsättningar att ranka på Google. På noordigital.com finns en bra digitalskola som går igenom alla delar av SEO och vad det innebär – både on-page-SEO och off-page-SEO. Det finns också flertalet matnyttiga och intressanta artiklar som avhandlar ämnen såsom URL-struktur och rubriksättning.


SEO Stockholm

Många svenska företag har sina kontor i Stockholm och där har Noor även en SEO-byrå. På seo-stockholm.se erbjuder Noor SEO i Stockholm och kringliggande närområden. För att ha en bra digital närvaro är det idag nödvändigt att arbeta med sökmotoroptimering för att ha en chans att mäta sig med konkurrenterna. Om kompetensen inte finns inhouse är det aktuellt att istället outsourca den till en byrå som erbjuder löpande SEO i Stockholm.

1

Börja med en sökordsanalys

Detta görs för att ta reda på vad hemsidans kunder söker efter och för att se hur sökresultatet för er sida ligger till idag. Här tas det fram sökord som passar in för hemsidan. Dessutom görs en contentanalys och konkurrensanalys för att få ytterligare information kring vilka sökord och sökfraser som bör finnas på hemsidan.

2

Teknisk SEO-analys

En teknisk SEO-analys görs för att undersöka och åtgärda det på hemsidan som behöver förändras för att sidan ska synas med på sökmotorerna.

3

On-page SEO och off-page SEO

On-page: Innebär att man ändrar ett visst innehåll på hemsidan med hjälp av titlar, meta, text och bilder.

Off-page: Innebär att man istället arbetar med länkar som driver in trafik, exempelvis från bloggar eller sociala medier, till hemsidan.

4

Vad är SEO-titel?

SEO-titel är de ordet/orden som syns som den blå texten i ett sökresultat.

5

Vad är metabeskrivning?

Metabeskrivningen är den gråa texten som ligger under den blåa klickbara länken i sökresultatet. Längden på en metabeskrivning bör inte vara längre än 158 tecken.

6

Anlita en digitalbyrå

Känns allt lite övermäktigt? Då kan ni anlita en digitalbyrå som arbetar med SEO åt er. Noor.se besitter stor kunskap i SEO men även content marketing, digital annonsering och mycket mer.